Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2020

( Cập nhật lúc: 16/01/2020  )
Tác giả:  HĐND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In