Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2019

( Cập nhật lúc: 10/01/2019  )
Tác giả:  HĐND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In