Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO Nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp chuyên đề tháng 7 năm 2020 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 10/07/2020  )
Tác giả:  HĐND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In