Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn họp thông qua báo cáo kết quả giám sát về hoạt động của chính quyền phường

( Cập nhật lúc: 10/09/2019  )
Đồng chí Đinh Thị Hạt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì buổi giám sát
Chiều ngày 06/9, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả giám sát về hoạt động của chính quyền phường từ đầu năm 2018 đến hết quý II/2019. Đồng chí Đinh Thị Hạt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn làm trưởng đoàn giám sát. Tham dự buổi họp có lãnh đạo chính quyền phường Huyền Tụng.

Tại đây các đồng chí trong đoàn giám sát đã được nghe đồng chí Trần Danh Phức, thành viên Đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát về hoạt động của chính quyền phường Huyền Tụng từ năm 2018 đến hết quý II năm 2019.

Theo đó, HĐND phường Huyền Tụng đã thực hiện được một số chương trình, nội dung hoạt động. Tổ chức thành công 04 kỳ họp. Tổ chức được 04 cuộc giám sát chuyên đề; đã có sự phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp trong một số hoạt động. Đã ban hành Quy chế hoạt động của HĐND phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - MTTQ - UBND phường; kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND đã xây dựng nội dung thực hiện “ Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021”. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một số hạn chế như: Chưa tập trung nghiên cứu sâu các quy định của pháp luật có liên quan; quy chế hoạt động về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND để áp dụng vào hoạt động thực tế nên hiệu quả chưa cao. Hoạt động giám sát còn lúng túng về phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện; một số báo cáo kết quả giám sát còn chưa đạt yêu cầu. Một số nghị quyết, kế hoạch và văn bản hành chính của HĐND phường có nội dung, thể thức chưa phù hợp. Có kỳ họp còn thiếu một số ít báo cáo thẩm tra theo quy định. Chưa tổ chức các phiên chất vấn - trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND. Công tác tiếp xúc cử tri trước và sau một số kỳ họp chưa hợp lý. Việc tổng hợp ý kiến cử tri chưa đầy đủ. Điều hòa hoạt động của các Ban HĐND có lúc chưa sâu sát.

Đối với UBND phường đã tích cực triển khai, thực hiện các văn bản, chỉ đạo của cấp trên; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường cơ bản theo đúng Quy chế đề ra, nội bộ đoàn kết thống nhất, tuân thủ pháp luật, triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QP-AN, duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, đối thoại với Nhân dân, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, công tác cải cách hành chính, công tác quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, quy hoạch và xây dựng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng địa bàn phường an toàn, ổn định, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ dân phố chăm lo khá tốt đời sống Nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một số hạn chế như: Một số quy định trong quy chế làm việc chưa phù hợp với thẩm quyền quản lý của cấp phường. Việc ra thông báo kết luận cuộc họp, phiên họp của UBND, chủ tịch UBND phường chưa đúng qui định; Chế độ thông tin báo cáo còn gián đoạn, chưa đầy đủ, chưa phản ánh hết những khó khăn, hạn chế của địa phương; hồ sơ lưu trữ chưa đảm bảo khoa học. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri chưa đảm bảo đầy đủ hồ sơ, sổ sách, quy trình, thủ tục. Công tác quản lý nhà nước về môi trường và vệ sinh đô thị chưa thực sự được đẩy mạnh, chưa có nhiều hoạt động để huy động nhân dân tham gia vào hoạt động này.

Kết luận buổi họp, đồng chí Đinh Thị Hạt đề nghị HĐND, UBND phường Huyền Tụng tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, đồng thời tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In