Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn họp phiên mở rộng chuẩn bị kỳ họp bất thường tháng 10 năm 2019

( Cập nhật lúc: 04/10/2019  )
Bà Đinh Thị Hạt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố thông qua dự thảo nội dung, chương trình bất thường tháng 10 năm 2019
Sáng ngày 02/10, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp mở rộng để thống nhất nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị các điều kiện liên quan tổ chức kỳ họp bất thường tháng 10 năm 2019, HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phiên họp do bà Đinh Thị Hạt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Kỳ họp bất thường tháng 10 năm 2019 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ xem xét thông qua các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương); về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn khóa VI; về việc bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn và bầu cử Ủy viên UBND thành phố  khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự kiến kỳ họp bất thường tháng 10 năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 10/10/2019./.

Tác giả:  Khánh Phước, VP. HĐND - UBND Thành phố Bắc Kạn
Sign In