Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2019

( Cập nhật lúc: 25/09/2019  )
Đồng chí Đinh Thị Hạt - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì phiên họp
Sáng ngày 24/9, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để kiểm điểm công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Dự họp có đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố; Trưởng, phó các Ban HĐND; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố. Đ/c Đinh Thị Hạt, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn đã tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2019; thông qua dự thảo thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn về kết quả giám sát về hoạt động của chính quyền phường Huyền Tụng từ năm 2018 đến hết quý II năm 2019; nhất trí với chủ trương viết kỷ yếu HĐND, UBND khóa V, VI; phân công các thành phần tham dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Chợ Mới; phân công Thường trực HĐND tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn; yêu cầu các Tổ đại biểu HĐND khẩn trương thực hiện công tác giám sát năm 2019.

 Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Hạt, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bắc Kạn tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện các văn bản và trình Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả; chủ động đề xuất, tham mưu đối với hoạt động của Thường trực HĐND trong việc điều hoà hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn./.

 

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In