Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND thành phố họp thường kỳ tháng 6/2020

( Cập nhật lúc: 03/07/2020  )
Toàn cảnh phiên họp
Chiều ngày 01/7, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI; kiểm điểm công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Dự họp có đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ VN thành phố; Trưởng, phó các Ban HĐND; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố. Ông Lê Đăng Trưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.

Được sự phối hợp tích cực của UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan liên quan và các vị đại biểu HĐND thành phố, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố đã thành công tốt đẹp. Các cơ quan được phân công đã tích cực chuẩn bị cho kỳ họp. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được đôn đốc, triển khai thực hiện, theo sát mốc thời gian hoàn thành. Các nội dung, chương trình kỳ họp được xây dựng, sắp xếp phù hợp, khoa học, theo hướng tiếp tục đổi mới, hiệu quả, thiết thực.

Đại biểu dự họp rút kinh nghiệm cũng tập trung phân tích một số hạn chế trong tổ chức kỳ họp thứ 10, như: Một số cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chưa đảm bảo thời gian hoặc có nội dung còn nhầm lẫn; số liệu giữa các cơ quan tư pháp còn lệch nhau, chưa có sự trao đổi thống nhất; một số cơ quan chưa kịp thời chỉnh sửa, bổ sung nội dung góp ý sau thẩm tra của các Ban HĐND; công tác phục vụ đại biểu trong phiên thảo luận còn chậm.

Thời gian còn lại, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn đã tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2020. Xem xét và cho ý kiến đối với thời gian TXCT sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa VI; tờ trình của UBND thành phố về cấp bổ sung kinh phí; thông báo chương trình, nội dung giám sát của Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố; bổ sung Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; chủ trương kiện toàn Ban biên tập Kỷ yếu HĐND - UBND thị xã (thành phố) khóa V, khóa VI; đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND thực hiện chương trình giám sát theo kế hoạch.

 Kết luận hội nghị, ông Lê Đăng Trưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia vào quá trình chuẩn bị, tổ chức kỳ họp phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên để tổ chức có chất lượng các kỳ họp HĐND thành phố trong thời gian tiếp theo. Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bắc Kạn tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện các văn bản và trình Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả; chủ động đề xuất, tham mưu đối với hoạt động của Thường trực HĐND trong việc điều hoà hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND - UBND TP. Bắc Kạn
Sign In