Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8

( Cập nhật lúc: 08/09/2020  )
Toàn cảnh cuộc họp
Sáng 7/9, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020.

Trong tháng 8/2020, Thường trực HĐND phối hợp, chỉ đạo hoạt động tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố khóa VII. Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện kỷ yếu HĐND- UBND khóa V, VI, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND các xã phường về công tác tác tổ chức kỳ họp chuyên đề kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND- UBND.

          Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020, Thường trực HĐND triển khai Nghị quyết, chương trình hành động Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đến các ban, tổ đại biểu HĐND thành phố; tổ chức giám sát chuyên đề của Thường HĐND thành phố về tái giám sát hoạt động của chính quyền các xã, phường. Tham dự đầy đủ các phiên tiếp công dân để nắm bắt kịp thời các ý kiến, lĩnh vực cử tri và nhân dân quan tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân.

          Các đại biểu cũng đã xem xét thông qua dự thảo thông báo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Tổ đại biểu số 4 đối với UBND thành phường Huyền Tụng trong việc triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa mô hình sinh kế Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vũng tại tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng; thông qua dự thảo nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và bầu chức vụ Phó chủ tịch HĐND phường Huyền Tụng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; xem xét cho ý kiến đối với tờ trình số 93/TTr- UBND ngày 01/9/2020 của UBND thành phố về việc hỗ trợ, bổ sung, điều chỉnh kinh phí năm 2020.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In