Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố Bắc Kạn khảo sát tại phường Đức Xuân

( Cập nhật lúc: 30/10/2019  )
Đoàn khảo sát tại nhà bà Phạm Thị Dần tổ 10A, phường Đức Xuân
Chiều ngày 28/10/2019 tổ đại biểu số 1, HĐND thành phố - Đơn vị bầu cử phường Đức Xuân đã tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách làm nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (gọi tắt là QĐ 22) trên địa bàn phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Qua khảo sát cho thấy, công tác tuyên truyền, rà soát, thống kê, tổ chức thực hiện và xây dựng nhà ở cho người có công theo Quyết định 22 trên địa bàn phường Đức Xuân đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Đến nay, phường đã hoàn thành việc hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ đủ điều kiện theo Quyết định số 22. Tổng số nhà đã thực hiện xong là 06/08 nhà, còn 02 nhà thuộc dự án: Cấp nước vệ sinh thị xã Bắc Kạn do đã được Nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng nên gia đình không được hỗ trợ.

Hiện nay, trên địa bàn phường còn một số hộ gia đình thuộc diện người có công nhà ở đã xuống cấp (phát sinh sau khi QĐ 22 có hiệu lực). UBND phường cần tiếp tục rà soát, lập danh sách và đề xuất với cấp có thẩm quyền hoặc huy động các nguồn lực khác để thực hiện trong những năm tiếp theo./.

Tác giả:  Thu Hà - HĐND thành phố Bắc Kạn
Sign In