Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố giám sát UBND phường Huyền Tụng

( Cập nhật lúc: 18/08/2020  )

Trong ngày 17/8, Đoàn giám sát Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố đã đi khảo sát 1 số hộ dân và mô hình, dự án được hỗ trợ từ nguồn vốn của Chương trình  hỗ trợ sản xuất cho tổ đồng bào đặc biệt khó khăn tại tổ Khuổi Pái.

Nhìn chung, Chương trình hỗ trợ sản xuất cho tổ đồng bào đặc biệt khó khăn tại tổ Khuổi Pái được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể; công tác tuyên truyền về chương trình đạt hiệu quả cao. Từ đó, giúp người dân tổ Khuổi Pái hiểu đúng về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực thực hiện tốt các hợp phần thuộc chương trình, mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, sinh hoạt và đời sống vật chất người dân không ngừng được nâng lên, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện, đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Đăng Trưởng - Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn giám sát Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố đánh giá cao những kết quả thực hiện Chương trình  hỗ trợ sản xuất cho tổ đồng bào đặc biệt khó khăn; tiếp thu những kiến nghị đề xuất và đề nghị UBND phường cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho người dân thực hiện chính sách của Đảng, nhà nước lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện của địa phương ….

Tác giả:  Kiều Oanh - VP Khối MTTQ và các đoàn thể thành phố
Nguồn: 
Sign In