Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2017

( Cập nhật lúc: 07/07/2017  )
Ảnh: Đồng chí Đinh Quang Tuyên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì tiếp công dân
Ngày 06/7/2017, tại UBND thành phố bắc Kạn. Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân. Kỳ này, Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp 5 công dân, với 03 vụ việc, cụ thể: Công dân có đơn đề nghị được sử dụng và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước diện tích đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng; cấp tái định cư theo nguyện vọng; giải quyết tranh chấp đất vườn, đồi...

Qua nghe ý kiến, kiến nghị của công dân, lãnh đạo các phòng chuyên môn đã trả lời, phân tích, làm rõ vấn đề mà các hộ dân đang kiến nghị. Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đã quan tâm, lắng nghe và ghi nhận các kiến nghị của công dân và giao cho các đơn vị chức năng tiến hành nghiên cứu, xem xét, phối hợp giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của người dân đã nêu theo quy định của pháp luật. Đồng chí đã giao cho Ban tiếp công dân thành phố tiếp tục theo dõi đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời tăng cường công tác tiếp công dân theo qui định; kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị, giải quyết đơn thư của công dân sớm, giải quyết dứt điểm những vướng mắc ở cơ sở không để kéo dài. 

Tác giả:  Nguyễn Tâm - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
Sign In