Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Chi đoàn Dân - Chính - Đảng thị xã Bắc Kạn nhiệm kỳ 2012 – 2014

( Cập nhật lúc: 30/03/2013  )

Ngày 26/4/2012, Chi đoàn Dân - Chính - Đảng thị xã Bắc Kạn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2014. Đồng chí Đoàn Quang Tài - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Bắc Kạn dự và chỉ đạo Đại hội. 

 

Đồng chí Đoàn Quang Tài - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2009 -  2012, Chi đoàn Dân - Chính - Đảng thị xã Bắc Kạn đã bám sát kế hoạch, chương trình hành động công tác đoàn, luôn thực hiện có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Chi đoàn đã giới thiệu được 21 đoàn viên tham gia học lớp cảm tình Đảng và kết nạp 12 đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, trong tổng số 72 đoàn viên Chi đoàn có 34 đồng chí là đảng viên, 100% đoàn viên có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Các đoàn viên trong Chi đoàn thường xuyên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệt tình tham gia các hoạt động thanh niên xung kích, đảm nhận các phần việc công trình giúp đỡ các địa phương như: Xây dựng phai, kênh, mương nội đồng tại xã Dương Quang; tham gia trồng cây xanh nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Năm Quốc tế về rừng 2011 tại tỉnh Bắc Kạn; giúp đỡ ngày công lao động cho gia đình chính sách tại phường Sông Cầu; vận động 20 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; tích cực rèn luyện xây dựng người cán bộ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đổi mới trong cải cách hành chính…

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2012 - 2014, Chi đoàn Dân - Chính - Đảng thị xã Bắc Kạn phấn đấu: 100% đoàn viên được tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; giới thiệu cho Chi bộ từ 15 đến 20 đoàn viên ưu tú để xét kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục phát động các phong trào thi đua thanh niên tham gia cải cách hành chính; đảm nhận ít nhất 01 công trình thanh niên; vận động thanh niên hưởng ứng tham gia các phong trào văn hoá văn nghệ, an sinh xã hội, tích cực tham gia xây dựng nông thon mới tại địa phương…

 Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đoàn Quang Tài - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà đoàn viên trong chi đoàn đã thực hiện được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời mong muốn, trong nhiệm kỳ 2012 - 2014, Chi đoàn Dân - chính - Đảng tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, lao dộng sáng tạo, đóng góp sức trẻ trong công cuộc xây dựng kinhh tế - xã hội của địa phương.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Ðại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2014 gồm 07 đồng chí, đồng chí Lường Văn Thiết - Ủy viên Ban Thường vụ Thị đoàn khóa 2009 - 2012 đã được bầu làm Bí thư Chi đoàn Dân - Chính - Đảng thị xã khóa mới. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đoàn cấp trên gồm 02 đại biểu chính thức vào 01 đại biểu dự khuyết./.

Thu Cúc

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In