Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Bắc Kạn triển khai Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng

( Cập nhật lúc: 30/03/2013  )

Để đảm bảo công tác quản lý xây dựng trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nắm rõ trình tự, thủ tục quy định của pháp luật khi xin cấp giấy phép xây dựng, UBND thị xã Bắc Kạn vừa ban hành văn bản triển khai Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Văn bản, UBND thị xã yêu cầu: Phòng Quản lý đô thị thị xã chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp thị xã xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền cho các cán bộ làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn thị xã. Đài Phát thanh Truyền hình thị xã tuyên truyền, phổ biến Nghị định qua các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết và thực hiện. UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về công tác xây dựng.

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ có nội dung quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; giám sát thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng; quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng và được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài là chủ đầu tư xây dựng công trình; tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và giám sát thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng.

Thu Cúc

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In