Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức giám sát trực tiếp UBND thành phố

( Cập nhật lúc: 24/04/2018  )
Chiều ngày 23/04/2018, HĐND thành phố Bắc Kạn có buổi giám sát trực tiếp UBND thành phố Bắc Kạn thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố Bắc Kạn từ năm 2016 đến hết tháng 02/2018.

Qua báo cáo nhanh của UBND thành phố: Từ năm 2016 đến hết tháng 02/2018, UBND thành phố tiếp nhận 97 thông báo, kết luận (Trong đó năm 2016: có 46 thông báo, năm 2017: có 44 thông báo; Từ 01/01 đến tháng 02/2018 có 07 thông báo).

Các nhóm nội dung chính gồm: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến công tác đất đai, bồi thường GPMB, quản lý đô thị; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, nông, lâm nghiệp; Chỉ đạo công tác thu, chi ngân sách; Chỉ đạo giải quyết ý kiến cử tri do HĐND tỉnh, HĐND thành phố chuyển đến; chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến việc tổ chức các sự kiện của địa phương, các nhiệm vụ thường xuyên hoặc phát sinh khác.

Về kết quả thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố. Tổng số có 502 nhiệm vụ (năm 2016 có 251 nhiệm vụ; năm 2017 có 206 nhiệm vụ; từ đầu năm 2018 đến nay có 45 nhiệm vụ). Đã thực hiện 460/502 nhiệm vụ bằng 91,63% (thực hiện xong trong hạn 448 nhiệm vụ; thực hiện quá hạn đã xong 12 nhiệm vụ); đang thực hiện trong hạn 36 nhiệm vụ; quá hạn 04 nhiệm vụ; chưa thực hiện được 02 nhiệm vụ.  Biện pháp thực hiện chủ yếu: Tăng cường công tác đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố. Định kỳ kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị, địa phương để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.  Kiên quyết xử lý đối với những cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện, thực hiện quá thời hạn hoặc đã thực hiện nhưng chất lượng không cao các nội dung thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố bằng các hình thức như nhắc nhở tại cuộc họp; gắn trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập thể để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Qua nội dung báo cáo, các thành viên Đoàn giám sát tiếp tục trao đổi, đề nghị một số bộ phận chuyên môn UBND thành phố làm rõ thêm nội dung, cung cấp, bổ sung số liệu ...

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát hội đồng nhân dân thành phố thống nhất thêm một số nội dung như: UBND thành phố tiếp tục rà soát lại toàn bộ số liệu giao nhiệm vụ giữa UBND thành phố và xã phường để đối chiếu tổng hợp. Bổ sung thêm kiến nghị cấp Tỉnh và cấp Trung ương để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ. UBND thành phố sớm ban hành các kết luận, điều hòa hoạt động phối hợp giữa các đơn vị liên quan cần thực hiện. Chú trọng thực hiện tốt hơn công tác lưu trữ hồ sơ gốc thuộc các lĩnh vực Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng../.

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In