Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 07/05/2020  )
Đồng chí Dương Hữu Bường - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp
Ngày 5/5, Ủy ban nhân dân thành phố họp ủy viên Ủy ban nhân dân để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2020, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm quý II. Đồng chí Dương Hữu Bường - Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp

Trong quý I năm 2020, các đơn vị đều tập chung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đặc biệt các đơn vị đều tập chung vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 và đạt  kết quả khả quan, đến nay trên địa bàn thành phố đã không còn người trong diện cách ly, theo dõi, giám sát.

          Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban. Trên cơ sở thảo luận, tập chung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, chủ tịch ủy ban nhân nhân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động và nghiêm túc nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh kết hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Tăng cường phối kết hợp với các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là ngành dọc cấp trên. Các đơn vị cũng cần lưu ý rà soát các nhiệm vụ sau các kỳ tiếp xúc cử tri và đối thoại với nhân dân để giải quyết dứt điểm. Đồng chí chủ tịch UBND thành phố Dương Hữu Bường cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Tác giả:  Thùy Linh
Sign In