Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản và khoảng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố năm 2018

( Cập nhật lúc: 20/03/2018  )
Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In