Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn tiếp công dân tháng 11 năm 2018

( Cập nhật lúc: 08/11/2018  )
Ý kiến kiến nghị của công dân phường Sông Cầu
Chiều ngày 08/11/2018, ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì buổi tiếp công dân và giải quyết đơn, thư định kỳ tháng 11/2018. Cùng dự tiếp công dân có đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố, đại diện Thường trực HĐND, UBKT, thanh tra, Ban tiếp công dân, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; lãnh đạo các xã, phường và thành phần khác có liên quan.

Tại buổi tiếp, có 05 lượt công dân thuộc các phường Đức Xuân, Sông Cầu và xã Nông Thượng đã phản ánh với lãnh đạo thành phố các vấn đề liên quan đến chủ trương dừng một phần dự án Khu tái định cư Đức Xuân, cần xem xét lại quy hoạch khu vực này; đồng thời đề nghị giải quyết tranh chấp lối đi chung giữa một số hộ gia đình tại thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng.

Qua ý kiến của công dân và các bên liên quan, lãnh đạo UBND thành phố đã đối thoại, làm rõ thêm từng nội dung và định hướng giải quyết từng vụ việc. Với những nội dung thuộc thẩm quyền, UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn tiếp tục tham mưu, phối hợp giải quyết các kiến nghị và đơn thư công dân theo quy định. Với những nội dung quá thẩm quyền, UBND thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Bắc Kạn xin chủ trương lãnh đạo, tổ chức thực hiện và thông báo kết quả với công dân trong thời gian sớm nhất./.

Tác giả:  Đinh Thị Hạt - Phó chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn
Sign In