Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn đối thoại với Hội đồng giáo xứ nhà thờ Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 04/06/2019  )
Đại diện Hội đồng giáo xứ nhà thờ Bắc Kạn trình bày kiến nghị với UBND thành phố Bắc Kạn
Sáng ngày 04/6/2019, UBND thành phố Bắc Kạn phối hợp với Thường trực HĐND, các ngành, đơn vị đã có buổi tiếp công dân định kỳ và giải quyết đơn của Hội đồng giáo xứ nhà thờ Bắc Kạn. Ông Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì buổi đối thoại.

Tại buổi tiếp, ông Vũ Đình Lộc, chủ tịch Hội đồng giáo xứ Nhà thờ Bắc Kạn đề nghị UBND thành phố tạm dừng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Doãn Hữu Chính và Bà Nguyễn Thị Huệ, tổ 6, phường Phùng Chí Kiên do ông Lộc cho rằng diện tích gia đình ông Chính đề nghị cấp chứng nhận quyền sử dung đất là diện tích của nhà thờ. Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ, các tài liệu liên quan, UBND thành phố cho rằng đơn kiến nghị của Hội đồng giáo xứ nhà thờ Bắc Kạn vượt quá thẩm quyền giải quyết của địa phương. Nếu nhà thờ Giáo xứ Bắc Kạn không đồng ý với Quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn luật định phải khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định pháp luật về tố tụng hành chính.

Hiện nay, căn cứ theo Quyết định số 1165/QĐ-BTNMT ngày 16/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành, UBND thành phố Bắc Kạn hoàn toàn có cơ sở tiếp tục hướng dẫn gia đình ông Doãn Hữu Chính làm các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử đất theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013. Trong đó, UBND thành phố Bắc Kạn yêu cầu Phòng Tài nguyên & môi trường thành phố, UBND phường Phùng Chí Kiên khi thực hiện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Chính phải đảm bảo đúng thủ tục trình tự và bám sát theo quy định của pháp luật; giao Đảng ủy,UBND phường Phùng Chí Kiên nắm tình hình, tuyên truyền tới giáo dân và nhân dân trên địa bàn biết rõ về tinh thần chung của vụ việc này; Đề nghị Ban tôn giáo - Sở nội vụ tỉnh báo cáo minh bạch, công khai vụ việc trên với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn; Công an thành phố tiếp tục chủ động thăm nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự. Đối với cá nhân ông Lộc sau buổi đối thoại cần truyền tải thông tin đầy đủ,chính xác cho giáo dân và các thành viên trong Hội đồng giáo xứ Nhà thờ Bắc Kạn về tinh thần, chủ trương chung của UBND thành phố về nội dung buổi đối thoại này./.

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In