Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2018

( Cập nhật lúc: 18/05/2018  )
có 12 tập thể, 14 cá nhân được khen tưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng 18/5/2018, Thành phố Bắc Kạn tổ chức gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2018. Dự có đồng chí Ma Xuân Thu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn; Đồng chí Triệu Đức Lân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và 44 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn.

Giai đoạn 2016 – 2018, Nhiều phong trào thi đua được phát động và hoạt động có hiệu quả như phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng”, “Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới” cùng với các đề án, dự án, mô hình, việc áp dụng khoa học công nghệ đã góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Nổi bật là phong trào “Thành phố Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng từ cấp thành phố đến cấp xã với nhiều nội dung và hình thức thiết thực, cụ thể. Năm 2017, xã Nông Thượng đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Dương Quang đạt 14/19 tiêu chí. Trong phát triển văn hóa - xã hội, Phong trào thi đua diễn ra đều khắp và phong phú với nhiều chủ đề đạt hiệu quả, thiết thực. Công tác giáo dục được quan tâm, chất lượng dạy và học ngày càng nâng lên.  Ngành y tế chủ động làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân với phương châm “ lương y như từ mẫu”. các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”... tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền, các đoàn thể, sự phát huy nội lực của người dân và tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất, tiếp thu, áp dụng khoa học công nghệ. Trong lĩnh vực xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện có hiệu quả.

 

Trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2018. Việc học tập, nghiên cứu và thực hiện các chuyên đề được các cấp ủy thành phố triển khai nghiêm túc, có sự đổi mới trong phương thức truyền đạt. 100% chi, đảng bộ và cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch “làm theo” Bác; từ việc chỉ ra những vấn đề còn hạn chế về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên đã góp phần xây dựng môi trường văn hoá, đạo đức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; cải thiện hình ảnh tốt đẹp về cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong nhân dân. Nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm liên quan đến công tác quản lý đất đai, đô thị, giải phóng mặt bằng đã được tập trung giải quyết, cơ bản có chuyển biến, kết quả bước đầu đạt được đáng khích lệ. Các cấp uỷ đã vận dụng sáng tạo, cụ thể hoá việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, chức năng của từng ngành, cơ quan, đơn vị; đề ra các chủ trương, biện pháp phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu; tổ chức kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

 Có 01 tập thể và 30 cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2018

Nhân dịp này, thành phố Bắc Kạn khen thưởng 01 tập thể, 30 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và 12 tập thể, 14 cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In