Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 11/2019

( Cập nhật lúc: 05/11/2019  )
Toàn cảnh
Sáng ngày 4/11, UBND thành phố Bắc Kạn giao ban đánh giá công tác tháng 10; triển khai nhiệm vụ tháng 11/2019. Đồng chí Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì hội nghị.

Trong tháng 10/2019, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ của thành phố đạt 288,5 tỷ đồng, lũy kế 2.452 tỷ đồng, bằng 86,17%NQ. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh 21,233 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 4,931 tỷ đồng, lũy kế 118,765 tỷ đồng, bằng 104,2%NQ; chi ngân sách 28,863 tỷ đồng, lũy kế 200,095 tỷ đồng, bằng 77,92%DT. Các địa phương tập trung chỉ đạo Nhân dân thu hoạch cây trồng vụ mùa; chủ động phòng, chống dịch tả lợn Châu phi, phun khử trùng tiêu độc chuồng trại gia súc, gia cầm; tính đến ngày 30/10/2019 có 7/8 xã, phường không có lợn mắc bệnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt của xã Dương Quang; tăng cường hướng dẫn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ban hành Quy chế đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019.

Quản lý quy hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục thực hiện các bước điều chỉnh quy hoạch chung trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng; chỉ đạo các xã, phường tiếp tục giải tỏa hành lang, lòng đường, vỉa hè và hành lang thoát hiểm tại các khu dân cư trên địa bàn; tiếp nhận, giải quyết 23/30 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Triển khai các bước đầu tư xây dựng công trình, dự án theo kế hoạch; giải ngân vốn 100,405 tỷ đồng, bằng 64%KH. Chủ động phối hợp với các ngành của tỉnh triển khai các bước thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện một số dự án trên địa bàn; lập phương án bồi thường GPMB và giải quyết vướng mắc 08 công trình, dự án. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là việc cấp GCNQSD đất, chuyển mục đích sử dụng dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất. Tiếp nhận, giải quyết 50/68 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, trả 04 hồ sơ không đủ điều kiện, còn 14 hồ sơ đang thụ lý giải quyết; tiếp nhận, giải quyết 08 đơn đề nghị, kiến nghị của công dân. Thẩm định các đề án, kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền.

Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng theo quy định. Quan tâm công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; đăng ký mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tổng thu 80,554 tỷ đồng; chi trả 15,211 tỷ đồng cho các đối tượng được hưởng; tổng kết đánh giá kết quả thi hành Luật BHXH giai đoạn 2016-2019; kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại một số đơn vị, doanh nghiệp.

Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019. Đẩy mạnh việc thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích năm 2019. Nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông thành phố và các xã, phường. Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính; tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định; Duy trì công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động của tội phạm trên không gian mạng ;Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học theo kế hoạch. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém. Phát động thi đua và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại hội nghị,các thành viên ủy ban đã thảo luận, nhất trí chủ trương  thông qua và thống nhất chỉnh sửa bổ sung nội dung phương án quản lý sử dụng địa điểm kinh doanh tại vỉa hè đường Thanh Niên, phường Sông Cầu của phòng kinh tế; đồng ý thông qua hai phương án của phòng Tài nguyên  - môi trường về bồi thường dự án tuyến đường từ tổ 11B phường Đức Xuân đến tổ 11 Phùng Chí Kiên; bồi thường Trung tâm chỉ huy công an tỉnh Bắc Kạn; Chuyển mục đích sử dụng đất của 02/03 hộ gia đình sang đất ở đô thị.

Từ đến cuối năm 2019, UBND thành phố Bắc Kạn đề nghị: các, phòng, ban, ngành tổ chức rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các nhiệm được giao và theo kế hoạch năm 2019. Khi có vướng mắc chủ động phát huy nhiệm vụ của đơn vị chuyên môn và báo cáo UBND sớm chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ. Phòng Quản lý đô thị, Tài Nguyên & Môi trường, Đội quy tắc đô thị tích cực phối hợp cùng xã, phường thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, cấp phép, kiểm tra sau cấp phép và công tác giải tỏa các trường hợp lấn chiếm tại khu dân cư, vỉa hè lòng, lềđường. Tăng cường quản lý quy hoạch đô thị, xây dựng, đất đai, môi trường;Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Dương Quang; Thực hiện công tác rà soát hộ nghèo chính xác, khách quan; Công an thành phố Bắc Kạn thực hiện việc nắm bắt tình tình, đấu tranh với các loại tội phạm dịp cuối năm và phối hợp với Ban CHQS thành phố Bắc Kạn làm tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt chỉ tiêu đề ra. 

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In