Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn tăng cường gặp gỡ, đối thoại với công dân năm 2018

( Cập nhật lúc: 19/09/2018  )
Hội nghị phản biện khu dân cư Đức Xuân 4
Từ đầu năm 2018 đến nay, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn đã tăng cường hoạt động, gặp gỡ đối thoại giữa chính quyền với các tổ chức và công dân trên địa bàn.

 Những hoạt động đối thoại với các tổ chức, cá nhân gồm: Giải quyết vướng mắc khu tái định cư Đức Xuân, Họp hội đồng phản biện khu dân cư Đức Xuân 4; đối thoại với các họ dân liên quan đến giải phóng mặt bằng khu dân cư trung tâm thương mại Minh Khai; trong thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án Bệnh viên đa khoa 500 giường bệnh; xử lý nút giao N6; giải quyết đường đe bao Bắc Sông Cầu và cầu Nặm cắt. Ngoài ra, UBND thành phố cũng thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thông qua công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và các ý kiến phản ánh của cử tri,..từ đó kịp thời chỉ đạo, giải quyết vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân./.

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In