Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn tuyên truyền giải thích kiến nghị của công dân liên quan đến dự án 500 giường bệnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 08/05/2020  )
Chiều ngày 7/5, UBND thành phố Bắc Kạn phối hợp với Thường trực HĐND, các ngành, đơn vị tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020. Đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì buổi tiếp dân.

Tại buổi tiếp công dân, UBND thành phố làm rõ nội dung đề nghị của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện tiếp công dân Lê Văn Hoàn, tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai để truyên truyền làm rõ các nội dung kiến nghị của công dân theo quy định.

Trên thực tế, toàn bộ nội dung đơn thư kiến nghị của công dân Lê Văn Hoàn đã được UBND thành phố chỉ đạo đôn dốc các phòng ban chuyên môn và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện giải quyết đúng thẩm quyền, thấu đáo, đảm bảo quyền và lợi lợi ích của công dân. Tuy nhiên, cá nhân ông Hoàn chưa chấp thuận với cách giải quyết của UBND thành phố nên tháng 3/2020 công dân Lê Văn Hoàn tiếp tục làm đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Bắc Kạn giải quyết.  Sau khi xem xét đơn, UBND tỉnh đã yêu cầu thành phố tuyên truyền, giải thích, làm rõ các nội dung kiến nghị liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của công dân theo thẩm quyền. 

Tại buổi làm việc, gia đình ông Hoàn đã được lãnh đạo UBND thành phố, các phòng chuyên môn trao đổi, giải thích cặn kẽ từng nội dung theo nội dung đơn kiến nghị của công dân. Quá trình đối thoại trực tiếp của địa phương với công dân đã làm sáng tỏ từng vấn đề, UBND thành phố mong muốn trong thời gian tới công dân cùng đồng thuận với địa phương, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của người dân theo quy định của Pháp luật./.

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In