Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Bắc Kạn tổ chức đăng ký giao ước thi đua giữa các huyện, thị xã năm 2014

( Cập nhật lúc: 27/02/2014  )
Ngày 21 tháng 02 năm 2014 tại trụ sở HĐND-UBND thị xã Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối huyện, thị xã năm 2014. Đến dự Hội nghị có ông Hoàng Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT các huyện, thị xã; Lãnh đạo Phòng Nội vụ, cán bộ phụ trách TĐKT Phòng Nội vụ các huyện, thị xã.

Đ/c’: Hoàng Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị

Ảnh (Nông Hà).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn ghi nhận sự nỗ lực, đánh giá cao những kết quả mà các thành viên trong Khối cũng như Khối Thi đua các huyện, thị xã đã đạt được trong thời gian vừa qua, tiếp tục phát huy những mặt đạt được khắc phục những khó khăn để trong năm 2014 phong trào thi đua khối huyện, thị xã đạt được khắc phục những khó khăn phấn đấu nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Sau khi bộ phận thường trực giúp việc thi đua khối huyện, thị xã thông qua dự thảo chương trình thi đua, các tiêu chí thi đua, đề cương báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng năm 2014 và tổng hợp các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần tham dự hội nghị. Chủ trì hội nghị đồng chí: Lèng Văn Chiến - Chủ tịch UBND thị xã Bắc Kạn - Đại diện cho đơn vị Trưởng khối thi đua khối huyện, thị xã năm 2014 thống nhất kết luận sau khi sửa đổi, bổ sung thang điểm và nội dung một số tiêu chí thi đua cụ thể trong 15 tiêu chí thi đua cho các huyện, thị xã năm 2014.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã đã ký kết giao ước cùng nhau triển khai hiệu quả công tác thi đua khen thưởng năm 2014 để thi đua thực sự là động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hỗi của mỗi huyện, thị xã nhằm góp phần thắng lợi chung trong việc phát kinh tế và ổn định chính trị trong toàn tỉnh.

Các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua khối huyện, thị xã năm 2014

Ảnh (Nông Hà).Tác giả:  Trần Vũ Định (Phòng Nội vụ thị xã)
Nguồn: 
Sign In