Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021

( Cập nhật lúc: 28/09/2016  )
Tác giả:  Thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In