Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thành phố Bắc Kạn tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018

( Cập nhật lúc: 25/06/2018  )
Công dân Nguyễn Mạnh Hà, tổ 9A phường Đức Xuân trình bày nội dung vụ việc
Chiều ngày 22/6/2018, UBND thành phố Bắc Kạn phối hợp với Thường trực HĐND, các ngành có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ và giải quyết đơn, thư công dân theo quy định của pháp luật. Cùng dự tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Ban Dân vận, UBKT, Thanh tra, Ban tiếp công dân thành phố và các thành phần khác có liên quan. Ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Tại buổi tiếp công dân, có 05 lượt công dân thuộc các phường Phùng Chí Kiên, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đức Xuân đã phản ánh với lãnh đạo thành phố các vấn đề liên quan đến vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị xem xét miễn giảm tiền sử dụng đất; xem xét việc tính thuế vượt hạn mức sử dụng đất.

Qua các kiến nghị của công dân và căn cứ thông tin tài liệu một số cơ quan chuyên môn thành phố cung cấp, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn, trực tiếp giải thích, trao đổi, làm rõ thêm nội dung; tuyên truyền đến công dân các quy định của pháp luật hiện hành và định hướng giải quyết từng vụ việc. Với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp tục tham mưu, phối hợp giải quyết các kiến nghị và đơn thư công dân theo quy định. Yêu cầu Ban tiếp công dân thành phố đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp tiến độ thực hiện báo cáo cho UBND thành phố./.

Tác giả:  Đinh Hạt - HĐND thành phố BK
Sign In