Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thị xã Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

( Cập nhật lúc: 06/02/2015  )
Toàn cảnh hội nghị
Chiều 04/01/2015, UBND thị xã Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, dự toán thu, chi ngân sách và phát động thi đua năm 2015.

Hội nghị do ông Lèng văn Chiến - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì; tham dự Hội nghị có Bà Hà Thị Hương - Ủy viên BTV tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy; bà Triệu Thị Thúy - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn; bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường. 

    Hội nghị đã thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2014; mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2015.  Trong năm 2014, thị xã  đã triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trong bối cảnh có những thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của suy giảm kinh tế thế giới; tình hình khí hậu thời tiết diễn biến thất thường đã tác động lớn đến việc phtá triển kinh rế - xã hội của thị xã. Chính vì vậy, một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra; Thương mại dịch vụ - du lịch phát triển nhỏ lẻ, tính liên kết chưa cao, mứ độ tăng trưởng chậm; tiến độ xây dựng một số công trình cơ bản còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; công tác quản lý đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác cấp giấy CNQSD đất chưa đạt kế hoạch; tỷ lệ giải quyết đơn thưc còn thấp; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đầy đủ 7 loại vácxin chưa đạt kế hoạch; số người sinh con thứ 3 và mang thai con thứ 3 có xu hướng tăng; việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia chưa đạt kế hoạch… 

     Song, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, sự giám sát của HĐND, sự chỉ đạo điều hành của UBND, cán bộ và nhân dân các dân tộc thị xã đã chủ động  khắc phục mọi khó khăn, tích cực triển khai, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao và thực hiện các chính sách an sinh xã hội tiếp tục đạt được kết quả tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và tăng cường.

       Phát biểu kết luận Hội nghị bà Hà Thị Hương - Bí thư Thị ủy đề nghị, năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ V, Đại Hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X, đồng thời là năm triển khai xây dựng kế hoạch 05 năm 2016-2020 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, trong tình hình bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất lợi, ảnh hưởng đến sự ổn định và tăng trưởng kinh tế toàn cầu; nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã sẽ phải tiếp tục vượt qua. Tất cả những yếu tố bất lợi trên, đòi hỏi các cấp các ngành và toàn hệ thống chính trị phải đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và có những giải pháp hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và các chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh giao trong năm 2015.

       Với những kết quả đã đạt được trong năm 2014, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 03 cá nhân; UBND thị xã tặng danh hiệu tập thể LĐTT cho 57 đơn vị; 112 CSTĐ cơ sở; 269 cá nhân  LĐTT;  04 đơn vị dẫn đầu khối thi đua và đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 cá nhân; tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 11 đơn vị, đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh cho 09 cá nhân.

Đồng thời, tổ chức ký giao ước thi đua năm 2015.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2015


Tác giả:  Kim Cương
Sign In