Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn tổ chức họp Tổ công tác liên ngành

( Cập nhật lúc: 15/10/2015  )
Đ/c Đinh Quang Tuyên - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp
Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc kiện toàn tổ công tác liên ngành thu nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Chiều 14/10/2015, UBND thành phố họp Tổ công tác liên ngành để rà soát danh sách các đơn vị đến thời điểm 30/9/2015 còn nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN. Đồng chí Đinh Quang Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp cùng các đồng chí trong tổ công tác.

Theo thống kê của cơ quan BHXH thành phố, hiện nay trên địa bàn còn 48 đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng đến dưới 06 tháng với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; 50 đơn vị nợ từ 06 tháng đến dưới 12 tháng với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng.

Sau khi nghe báo cáo những khó khăn về tình hình thu nợ của BHXH thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tổ công tác liên ngành cùng với cơ quan chuyên môn tiếp tục tuyên truyền, vận động các đơn vị chưa tham gia, đôn đốc thu hồi nợ; tổ chức thanh, kiểm tra và  kiến nghị với các cơ có thẩm quyền xử lý các hành vi không tham gia, tham gia không đầy đủ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. 

Tác giả:  Kim Cương
Sign In