Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân thành phố họp xét hồ sơ đối tượng thanh niên xung phong đợt 3 năm 2015

( Cập nhật lúc: 26/09/2015  )
Đ/c’ Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì cuộc họp
Thực hiện Công văn số 836/SNV - CTTN ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc gửi hồ sơ TNXP đề nghị hưởng chế độ đợt 3 năm 2015. Ngày 22/9/2015 tại phòng họp số 1, gác 2 trụ sở nhà hợp khối thành phố Bắc Kạn đã tiến hành họp xét hồ sơ hưởng trợ cấp đối với TNXP theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đợt 3.

Dự và chủ trì buổi họp xét có đồng chí Ma Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng dự có các đồng chí là Trưởng phòng Lao động TB&XH, Nội vụ, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố.

Căn cứ theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Ủy ban nhân dân thành phố đã tiến rà soát các đối tượng thì trên địa bàn thành phố có tổng số 15 hồ sơ trong đó: Đối tượng TNXP hưởng chế độ trợ cấp một lần số lượng 13 bộ hồ sơ; Đối tượng TNXP đã từ trần hưởng chế độ trợ cấp một lần số lượng: 02 bộ hồ sơ.

Tại buổi họp xét các đồng chí trong hội dồng đã tiến hành xét từng đối tượng theo đúng tiêu chuẩn và quy định của Nhà nước. Cuộc họp nhất trí cao về hồ sơ của các đối tượng và giao cho phòng  Nội vụ hoàn tất thủ tục đề nghị cấp trên xem xét giải quyết chế độ trợ cấp cho các đối tượng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn theo quy định. Đây là lần họp xét thứ 3 của UBND thành phố tiến hành họp xét cho các đối tượng là thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 15 tháng 7 năm 1950 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mà không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Qua đó nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ của Nhà nước đối với những người có công theo đúng quy định ./.

Tác giả:  Tác giả Định Vũ (Phòng Nội vụ thành phố)
Sign In