Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức

( Cập nhật lúc: 17/03/2016  )
An toàn thông tin có ý nghĩa hết sức quan trong đối với người sử dụng công nghệ thông tin nói chung và cán bộ,công chức, viên chức nói riêng. Các nguy cơ mất an toàn thông tin không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà còn có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và ổn định của xã hội.

Để nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin trực thuộc Bộ Thông tin và truyền thông xây dựng Cẩm nang An toàn thông tin dành cho cán bộ, công chức, viên chức.

Do đó, các cán bộ, công chức, viên chức cần tự trang bị các kiến thức cơ bản nhằm tự bảo vệ mình trước các nguy cơ mất an toàn thôn tin vốn ngày càng phức tạp hiện nay.

Tải nội dung Cẩm nang an toàn thông tin tại đây: 13591224_Cam Nang An Toan Thong tin.pdf

Tác giả: 
Sign In