Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 106 v/v đề xuất thực hiện Dự án thuộc chương trình nông thôn, miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019

( Cập nhật lúc: 28/01/2018  )

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 106t.signed.pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In