Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 11/5, thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật công nghệ gia cố móng, mặt đường giao thông nông thôn bằng chất liên kết thủy hóa vô cơ (HRB) trong xây dựng đường. Dự có ông Đinh Quang Tuyên - chủ tịch UBND thành phố, cùng đông đảo bà con nhân dân 4 xã phường trên địa bàn.

Xem tiếp


Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017

Xem tiếp


Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Xem tiếp


An toàn thông tin có ý nghĩa hết sức quan trong đối với người sử dụng công nghệ thông tin nói chung và cán bộ,công chức, viên chức nói riêng. Các nguy cơ mất an toàn thông tin không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà còn có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và ổn định của xã hội.

Xem tiếp


Ngày 18 tháng 5 năm 2015, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn và Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao tổ chức Hội nghi tập huấn, hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao cho 100 cán bộ, hội viên nông dân.

Xem tiếp


Hiện nay, Hội Nông dân thị xã Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm DN & Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn) thực hiện mô hình bón phân viên nén nhả chậm do Công ty công nghệ phát triển nông nghiệp xanh (Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội) sản xuất, cho hội viên nông dân trên địa bàn thị xã, Hội Nông dân Thị xã khuyến cáo cách sử dụng phân bón nhả chậm như sau:

Xem tiếp

12
Sign In