Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 07/2016/TT - BKHCN quy định quản lý chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025

( Cập nhật lúc: 28/01/2018  )

Xem chi tiết tại đây: Thông tư07_2016_TT-BKHCN(1).pdf

Tác giả:  Bộ khoa học và công nghệ
Nguồn: 
Sign In