Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2016

( Cập nhật lúc: 29/03/2016  )
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
Tác giả: 
Sign In