Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy tháng 10 năm 2018

( Cập nhật lúc: 05/11/2018  )
Thành ủy hướng dẫn các chi, đảng bộ mới tiếp nhận quy trình ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc và sử dụng hòm thư công vụ
Trong tháng 10/2018, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị rà soát, đánh giá và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết năm 2018 đề ra.

Thành ủy duy trì giao ban Thường trực hàng tuần, giao ban Thành ủy, giao ban nội chính định kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, triển nhiệm vụ mới và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc phát sinh; tổ chức 02 hội nghị Ban Thường vụ; 01 hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện quy trình công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; tiếp nhận các tổ chức Đảng, đảng viên thuộc đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh. Định hướng tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương theo kế hoạch; thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn giai đoạn 1943-2015. Nắm tình hình quần chúng nhân dân và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân “Tháng cao điểm” thực hiện công tác dân vận; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đến năm 2020. Chỉ đạo HĐND, UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ giám sát, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng dự toán ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đẩy mạnh thu ngân sách, quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản; đảm bảo quốc phòng, an ninh; chú trọng cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; tăng cường đối thoại với nhân dân. Chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản ở khu dân cư; tổ chức ra quân chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang. Ban hành hướng dẫn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tác giả:  Hà Ngà - VP Thành ủy Bắc Kạn
Sign In