Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 9 tháng năm 2018

( Cập nhật lúc: 11/10/2018  )
Ngày 09/ 10/ 2018, Thường trực Thành ủy Bắc Kạn tổ chức giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 09 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Triệu Đức Lân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì hội nghị.

Trong 09 tháng, cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố đã tập trung chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban hành nghị quyết về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương và các chỉ thị, kế hoạch về công tác nội chính như: Chỉ thị về lãnh đạo công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ, chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng “Mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự” trên địa bàn thành phố; kế hoạch công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018; lãnh đạo công tác tuyển quân năm 2019... Chú trọng tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh và thành phố về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm đủ chỉ tiêu, an toàn, đúng Luật; diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phường Nguyễn Thị Minh Khai; diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Đức Xuân; phúc tra quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2018, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2019. Tổ chức huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân, tự vệ, dự bị động viên theo kế hoạch, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Duy trì quản lý tốt các hoạt động xuất nhập cảnh, an ninh dân tộc, tôn giáo, nông thôn. Bảo vệ an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh, trật tự giữa Công an thành phố và Bệnh viện đa khoa tỉnh; công bố quyết định thành lập mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân trong việc tiếp tục học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chú trọng công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ công, dễ phát sinh tham nhũng.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có nơi, có lúc còn hạn chế; tình hình tội phạm còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị: Trong 3 tháng cuối năm, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các cơ quan trong khối nội chính chủ động tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ban hành nghị quyết của Ban Thường Thành ủy về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tuyển quân năm 2019; tuyên truyền thực hiện tốt mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự; duy trì tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; quản lý tốt hoạt động xuất nhập cảnh, an ninh nội bộ, dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn; bảo vệ an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Thực hiện nghiêm công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thanh tra. Duy trì tiếp công dân; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư, kiến nghị, đề nghị của công dân và kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh./.

Tác giả:  Hà Ngà - VP. Thành ủy Bắc Kạn
Sign In