Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy tháng 01 năm 2019

( Cập nhật lúc: 04/01/2019  )
Ngày 04/01/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn tổ chức đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, bình xét thi đua khen thưởng trong Đảng năm 2018; bàn công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Triệu Đức Lân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành đánh giá, phân loại các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và bình xét thi đua khen thưởng trong đảng năm 2018. Kết quả, có 08 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 36 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 06 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ; có 3.525/4.027 đảng viên tham gia phân loại (trong đó có 432 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 2.934 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 150 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và  09 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

 Ban Thường vụ thống nhất Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen 01 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy và 01 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh 05 năm liền giai đoạn 2014-2018; 07 đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2014-2018. Ban Thường vụ Thành ủy khen 08 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Ngoài ra, hội nghị đã bàn, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm khác./.

Tác giả:  Hà Ngà - VP Thành ủy Bắc Kạn
Sign In