Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn tháng 8 năm 2018

( Cập nhật lúc: 10/08/2018  )
Thảo luận về công tác cán bộ
Ngày 09/8//2018, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn đã họp để xem xét, quyết định những nội dung công việc thuộc thẩm quyền. Đồng chí Triệu Đức Lân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì hội nghị.

Về công tác tổ chức cán bộ, Ban thường vụ xem xét, cho ý kiến hiệp y đối với dự kiến điều động nhân sự của ngành tòa án; cho ý kiến bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở giai đoạn 2018 - 2020. Đồng thời thảo luận, thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện đề án số 07-ĐA/TU ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 - 2022./.

Tác giả:  Đinh Thị Hạt - HĐND thành phố Bắc Kạn
Sign In