Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực Thành ủy Bắc Kạn giao ban công tác tháng 10 năm 2018

( Cập nhật lúc: 26/10/2018  )
Toàn cảnh hội nghị
Sáng ngày 25/ 10/2018, Thường trực Thành ủy Bắc Kạn tổ chức giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018. Đồng chí Trịnh Đình Sính - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng về mọi mặt, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng. Các chỉ tiêu nhiêm vụ năm 2018 cơ bản đạt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, qua đánh giá tiến độ thu ngân sách tại các xã, phường còn chậm so với kế hoạch; việc chấp hành quy chế quản lý đô thị còn hạn chế, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị, đề nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trịnh Đình Sính - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị: Trong tháng 11, các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch; hoàn thành xây dựng dự toán ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; chỉ đạo Nhân dân thu hoạch cây trồng vụ mùa, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân kịp thời vụ; kiểm tra, đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác thu ngân sách; quản lý đô thị, đất đai; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn và thi công các công trình; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2018; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng quy định. Cơ quan quân sự, Công an duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo các xã, phường khám sơ tuyển chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2019. Tiếp tục triển khai các bước “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” theo kế hoạch. Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tổ chức kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018./.

 

Tác giả:  Hà Ngà
Sign In