Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

( Cập nhật lúc: 14/07/2020  )
Toàn cảnh hội nghị
Chiều 13/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Dương Hữu Bường - Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, huy động nguồn vốn tín dụng đạt trên 142 tỷ đồng tăng gần 7 tỷ đồng so với cuối năm 2019 trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương đạt hơn 15 tỷ đồng, huy động tiền gửi tổ chức cá nhân đạt trên 8,7 tỷ đồng, huy động tiền gửi của tổ viên thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn  đạt trên 6,6 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương trên 1,5 tỷ đồng và hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch. Đến cuối tháng 6, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo thực hiện giải ngân được hơn 25 tỷ đồng với 573 hộ vay ở các chương trình: giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo… Tổng dư nợ cho vay của các chương trình đạt gần 140 tỷ đồng tăng hơn 6,3 tỷ đồng so với cuối năm 2019, hoàn thành trên 84% chỉ tiêu kế hoạch giao tăng trưởng năm. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,44 % so với tổng dư nợ. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Ban đại diện HĐQT NHCS xã hội thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, nắm bắt kịp thời, tập trung giải ngân nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của nhân dân phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng chí Dương Hữu Bường - Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố đề nghị: các xã, phường và các thành viên ban chỉ đạo cần đảm bảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 14-CT/TU của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 24/KH-UBND của UBND thành phố Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; cơ quan thường trực cần tham mưu xây dựng nhiệm vụ năm 2021. Các xã, phường phối hợp chặt chẽ với NHCSXH thực hiện đảm bảo công tác tín dụng trên địa bàn, đảm bảo an ninh an toàn trong các buổi giao dịch, tập trung thực hiện các chỉ tiêu tín dụng, đôn đốc các tổ vay vốn, các hộ vay vốn chủ động nộp lãi suất, quan tâm chất lượng vốn vay. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc rà soát phân tích, đôn đốc thu hồi các món vay nợ quá hạn, lãi tồn, các món vay rủi ro do nguyên nhân khách quan…

Tác giả:  Hoàng Thạc
Sign In