Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bồi dưỡng lý luận chính trị 40 thanh niên nhập ngũ năm 2020

( Cập nhật lúc: 13/01/2020  )
Đồng chí Mai Văn Lợi- Phó Giám đốc Trung tâm BDCT thành phố lên lớp chuyên đề " Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam"
Sáng nay 13/01,Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bắc Kạn đã khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 80 học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng đến từ 15 chi, đảng bộ.

Trong tổng số 80 học viên tham dự lớp học này có 40 quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Các học viên sẽ được bồi dưỡng các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;  Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Việc bồi dưỡng kiến thức về Đảng cộng sản Việt Nam cho các quần chúng ưu tú, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên chuẩn bị tham gia nhập ngũ năm 2020 sẽ có cơ hội phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam ngay trong môi trường quân đội. Lớp học diễn ra trong 04 ngày( từ ngày 13 – 16/1/2020)./.

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In