Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Sông Cầu, tỷ lệ 1/500

( Cập nhật lúc: 08/09/2017  )

Xem văn bản tại đây:Thông báo số 96.signed.pdf

                                  Quyết định phê duyệt Bắc Sông Cầu 1140.pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn giai đoạn II (2017-2020), Hạng mục: Xây dựng kè suối Pá Danh(08/09/2017)

Quyết định V/v thu hồi đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn giai đoạn II (2017-2020), Hạng mục: Xây dựng kè suối Pá Danh(08/09/2017)

Ban CHQS thành phố Bắc Kạn chi trả phụ cấp một lần theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ (07/09/2017)

Đoàn công tác học viện chính trị làm việc với Thành phố Bắc Kạn(07/09/2017)

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tháng 8 năm 2017(07/09/2017)

Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính(07/09/2017)

Quyết định về việc phê duyệt Đề án về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã thuê đất thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(06/09/2017)

Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương)(05/09/2017)

Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với thành phố Bắc Kạn(31/08/2017)

HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI: Kỳ họp bất thường tháng 8 năm 2017(30/08/2017)

Sign In