Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn 596/UBND - VHTT v/v ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh

( Cập nhật lúc: 02/05/2019  )

Xem chi tiết tại đây: Công văn 596/UBND - VHTT  ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In