Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 tại Phường Sông Cầu

( Cập nhật lúc: 04/01/2018  )
Ngày 04 /01/2017, HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND khoá VI tại phường Sông Cầu.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố  đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khoá VI, trả lời ý kiến của cử tri phường Sông Cầu, tại kỳ họp đại biểu HĐND thành phố đơn vị phường Sông Cầu đã báo cáo kết quả hoạt động của mình trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018.

Sau khi nghe báo cáo cử tri Phường Sông Cầu đều vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt đư­ợc trong phát triển KT-XH trong năm 2017, đồng thời cử tri kiến nghị một số ý kiến như: quan tâm vấn đề vệ sinh môi trường đô thị, tình trạng lấn chiếm đường thoát hiểm vẫn tái diễn; cần quản lý tốt hơn đối với diện tích đất lưu không; cần có biện pháp giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải quyết thủ tục giấy tờ về quyền sử dụng đất, vấn đề hồ sơ xét duyệt gia đình hộ nghèo, cận nghèo…

Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn đã giải đáp trực tiếp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trong phạm vi thẩm quyền, những nội dung khác Đoàn đại biểu ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In