Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Công an thành phố Bắc Kạn học tập chuyên đề 2019"“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

( Cập nhật lúc: 10/04/2019  )
Cán bộ, đảng viên Đảng bộ công an thành phố Bắc Kạn nghiêm túc học tập chuyên đề năm 2019
Sáng 08/4/2019, Đảng bộ Công an thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, đồng chí Cù Thị Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bắc Kạn đã phổ biến các nội dung trong chuyên đề năm 2019 về ý nghĩa sâu sắc của ý thức tôn trọng Nhân dân, phục vụ Nhân dân, gần gũi với Nhân dân, chăm lo đời sống của Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ  tịch Hồ Chí Minh.  

Đối với Đảng bộ Công an thành phố Bắc Kạn, sau khi học tập chuyên đề 2019 triển khai xây dựng kế hoạch “làm theo” của tập thể đơn vị và triển khai tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ ký cam kết thực hiện 03 nội dung “làm theo” gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao để việc học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả nhất./.

Tác giả:  Bế Thị Thời - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn
Sign In