Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hệ thống Chợ tại thành phố Bắc Kạn chưa sử dụng hết công năng

( Cập nhật lúc: 11/12/2018  )
Điểm mua bán Quang Sơn còn nhiều quầy hàng bỏ trống
Hiện nay, thành phố Bắc Kạn có 03 chợ và 01 điểm mua bán đang hoạt động. Tuy nhiên đến nay hệ thống chợ vẫn chưa sử dụng hết công năng.

  Chợ Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn hoạt động khá hiệu quả với trên 400 hộ kinh doanh cố định và 200 người kinh doanh không cố định. Hằng năm chợ thu nộp ngân sách gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên toàn bộ tầng 02, tầng 03 của chợ Đức Xuân vẫn chưa được sử dụng hết trong nhiều năm nay. Tại khu vực chợ Minh Khai sau khi cải tạo có 106 quầy kinh doanh đến nay còn 39 quầy hàng chưa được sử dụng; Riêng tại điểm mua bán Quang Sơn thì có tới 11/56 quầy hàng chưa được sử dụng. Mặc dù hệ thống chợ trên địa bàn chưa sử dụng hết công năng nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi trao đổi, mua bán hàng hóa đến nay vẫn diễn ra thường xuyên và chưa được khắc phục.

Để phát huy hiệu quả của hệ thống chợ, khắc phục những bất cập trong việc buôn bán, kinh doanh không đúng nơi quy định chính quyền các cấp và các công ty quản lý chợ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và có sự quản lý, bố trí các điểm bán hàng hợp lý tại các khu vực chợ để người đân đăng ký sử dụng hết các ki ốt kinh doanh./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In