Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Cựu Chiến binh phường Đức Xuân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

( Cập nhật lúc: 14/07/2020  )
Cựu chiến binh phường Đức Xuân giao lưu, gặp mặt chào mừng ngày 30/4
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Cựu chiến binh phường Đức Xuân (thành phố Bắc Kạn) xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh phường duy trì và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn phường.

Hội CCB phường Đức Xuân có 18 chi hội với 393 hội viên, trong đó đảng viên có 145 đồng chí. Trong những năm, qua Hội CCB phường luôn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai xây dựng kế hoạch hành động cho từng năm sát với thực tế các chi hội, triển khai đến hội viên, từ “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng hành động, việc làm cụ thể trong các hoạt động của Hội, các phong trào thi đua hàng năm.

Với phương châm “Học tập và làm theo lời Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm”, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với công tác xây dựng Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng Hội, như phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã tạo động lực thúc đẩy CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ phường 2015 - 2020; Cán bộ, hội viên CCB đã tích cực tham gia đóng vào văn kiện Đại Đảng bộ các cấp. Đã có 02 Hội viên CCB được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; có 12 Hội viên CCB trúng cử Đai biểu HĐND phường và có 32 Hội viên CCB là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, người có uy tín ở khu dân cư… Đây là lực lượng CCB nòng cốt đóng góp trực tiếp cho sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể. Góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố vững mạnh.

Tích cực phối hợp tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc phường trong giám sát, phản biện xã hội hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết  xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11,  hàng năm Hội CCB phường đã luôn tích cực tham gia  các cuộc vận động quyên góp ủng hộ do trung ương và các cấp phát động; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt CCB tham gia giải quyết những vấn đề búc xúc trong nội bộ Nhân dân; các chế độ chính sách liên quan đến hội viên, hạn chế đến mức thấp nhất việc khiếu kiện phức tạp, đông người, không để xẩy ra điểm nóng; CCB tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động hội viên CCB và Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an quản lý 04 đối tượng thi hành giáo dục tại địa phương; Phối hợp Ban chỉ huy quân sự phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi, thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ khu vực, diễn tập tác chiến trị an. Trong 5 năm qua đã có trên 210 lượt CCB, cựu quân nhân trong độ tuổi trực tiếp tham gia huấn luyện, diễn tập, huấn luyện quân dự bị động viên đều đạt kết quả khá trở lên.Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên phường thực hiện chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm các ngày truyền thống và tại các buổi gặp mặt, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ hàng năm.

Các hoạt động phối hợp trong công tác“ Đền ơn, đáp nghĩa”; “Uống nước nhớ nguồn” Nêu cao ý thức tự lực, tự cường phát triển kinh tế trở thành phong trào thi đua sôi nổi, khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm cho con em CCB và người lao động. Hiện nay, toàn Hội có 03 doanh nghiệp, 15 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, 03 gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho  65 lao động, Từ kết quả phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế ” đã thực sự nâng cao đời sống của nhiều gia đình hội viên. Tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm 62%; hộ trung bình 38%; không có hộ nghèo.

Có thể nói, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hầu hết cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, các hoạt động công tác hội, gương mẫu trong cuộc sống và vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương. Ông Vũ Văn Hòa, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội cựu chiến binh phường nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện. Đoàn kết vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN. Nâng cao tính tự giác, tính tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.

          Với những thành tích đạt được trong công tác Hội, nhiều năm liền Hội cựu chiến binh phường Đức Xuân được các cấp khen thưởng. Trong đó, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen; UBND tỉnh tặng Bằng khen; Công an, Hội CCB các cấp khen thưởng./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In