Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn: Tập trung chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2022

( Cập nhật lúc: 12/06/2017  )
Trong những ngày này, Hội cựu chiến binh (CCB) thành phố Bắc Kạn đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội cấp thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 có nhiệm vụ tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012- 2017; xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ tới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; bầu ban chấp hành mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn đã gần như hoàn tất. Theo đó, Thường trực Hội CCB đã họp bàn phân công, phân nhiệm, thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục bảo đảm thành công cho đại hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa đối với từng cán bộ hội viên. Trong thời gian qua các cấp hội cơ sở luôn ý thức trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, làm tốt công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, trang trí cùng các bước điều hành đại hội. Tính đến ngày 31/3/2017, 10/10 cơ sở hội CCB tổ chức đại hội thành công. Các đại hội được tiến hành theo đúng kế hoạch, đúng nguyên tắc, thể lệ, nội quy và quy chế của hội, bảo đảm chất lượng, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao. Tại các đại hội, các hội viên đã thể hiện bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” qua tác phong dự đại hội nghiêm túc, đúng giờ, trang phục chỉnh tề. Các tham luận đều thẳng thắn nêu lên những hạn chế, yếu kém, qua đó tích cực đóng góp, xây dựng Nghị quyết Đại hội, sát hợp nhất để phát triển tổ chức Hội và bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, hội viên. Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò và quyền lợi của mỗi cán bộ, hội viên CCB trong nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội, góp phần vào thành công của đại hội.

Ngoài ra, Hội CCB các cấp trên địa bàn thành phố còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động gia đình và hội viên hội CCB và nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập công tác, cũng như sản xuất, kinh doanh đạt nhiều kết quả tốt để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017- 2022.

Hướng về Đại hội đại biểu Hội CCB các cấp, các cơ sở hội CCB trên địa bàn thành phố phát động đợt thi đua trong toàn hội nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.

Trong thời gian tới, Hội CCB thành phố Bắc Kạn sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho Đại hội Hội CCB các cấp. Hội cũng tập trung thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn. Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố Bắc Kạn sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 6/2017.

Tác giả:  Đặng Tuyết
Sign In