Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo đề cương chi tiết cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn (1943-2018)

( Cập nhật lúc: 15/01/2019  )
Đồng chí Triệu Đức Lân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn (1943-2018) phát biểu khai mạc Hội thảo.
Ngày 12/01/2019, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội thảo đề cương chi tiết cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn (1943-2018) nhằm tiếp thu ý kiến để bổ sung, hoàn chỉnh đề cương chi tiết, làm cơ sở xây dựng hoàn chỉnh bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn (1943-2018). Dự Hội thảo có đại diện các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo tiền nhiệm; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, Thành viên tổ sưu tầm tư liệu, tài liệu nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn; Thành viên tổ biên soạn thuộc Đại học Thái Nguyên.

Tại hội thảo, căn cứ vào đề cương tổng quát đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã chủ động phối hợp với đơn vị biên soạn thuộc Đại học Thái Nguyên tổ chức thu thập tài liệu và nghiên cứu biên soạn đề cương chi tiết Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn (1943-2018).

Đa số các ý kiếncủa đại biểu tại hội thảo cơ bản nhất trí với dự thảo đề cương chi tiết. Nhìn chung cấu trúc các mục trong đề cương chi tiết đảm bảo logic, khoa học và tương đối phù hợp, thống nhất, có tính kế thừa với nội dung của cuốn “Lịch sử Đảng bộ thị xã Bắc Cạn (1943-1995)” đã được xuất bản năm 1996.

Tuy nhiên, một số đại biểu cũng cho rằng, đề cương chi tiết cần bổ sung, chỉnh sửa như: Làm rõ mốc thời gian chính xác của một số sự kiện; nêu rõ vị trí quan trọng của thị xã Bắc Kạn; khẳng định vai trò lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ; nhận định các sự kiện lịch sử mang tính khách quan, tránh yếu tố chủ quan; thay đổi tên một số đề mục cho phù hợp; …

Kết luận hội thảo, đồng chí Triệu Đức Lân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn (1943-2018)” ghi nhận những góp ý quý báu tại hội thảo. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo và đơn vị soạn thảo thuộc Đại học Thái Nguyên tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tổng hợp và điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh đề cương chi tiết./.

Tác giả:  Bế Thị Thời - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn
Sign In