Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

( Cập nhật lúc: 24/07/2020  )
Toàn cảnh cuộc họp
Chiều ngày 24/7, Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp dưới sự chủ trì đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Tiểu ban phục vụ. Dự có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn.

Theo kế hoạch phân công chi tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm: Công tác trang trí khánh tiết, kỹ thuật; Công tác lễ tân, hậu cần, chăm sóc sức khỏe; Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tiếp công dân và các hoạt động quan trọng khác.

          Các thành viên Tiểu ban phục vụ Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung công tác phục vụ Đại hội và phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên, từng cơ quan, đơn vị; đề xuất phương án trưng tập cán bộ, phương tiện nhằm đảm bảo mọi điều kiện cần thiết phục vụ tốt.

          Phát biểu kết luận, đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Tiểu ban phục vụ yêu cầu các thành viên Tiểu ban phục vụ Đại hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm đảm bảo mọi điều kiện cần thiết cho hoạt động phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tác giả:  Đặng Tuyết
Sign In