Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

( Cập nhật lúc: 16/01/2020  )
Toàn cảnh
Chiều ngày 15/1/2020, Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp tổ chức triển khai các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VI. Đồng chí Trịnh Đình Sính , Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII được chia làm 3 đợt .

Đợt 1: Từ nay cho đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ xã phường ( tháng 6/2020)

Đợt 2: Từ tháng 6 đến Đại hội đại biểu thành phố lần thứ VII ( tháng 8/2020)

Đợt 3: sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII( tháng 10/2020).

Theo đó, ban tuyên truyền cũng đã xây dựng nội dung chi tiết tuyên truyền phù hợp với từng giai đoạn

Tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền đã thảo luận, cho ý kiến về nội dung, khẩu hiệu, phương thức, kế hoạch tuyên truyền .Các đại biểu đề nghị tập trung tuyên truyền rõ nét những thành tựu Đảng bộ  thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳqua; định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố trong những năm tới.  Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong tiểu ban và đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Đình Sính , Phó Bí thư  thường trực Thành ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền đề nghị thường trực Ban Tuyên giáo  thành ủy tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, tham mưu ban hành Kế hoạch cụ thể về tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đề nghị các thành viên của Tiểu ban nghiêm túc, trách nhiệm, tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động của tiểu ban tuyên truyền,  đảm bảo rõ nội dung, nhiệm vụ,công việc và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị.../.

Tác giả:  Thùy Linh
Sign In